Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o porezu na dobit

PROPISI O POREZU NA DOBIT

 

BrojPROPISI O POREZU NA DOBITSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na dobit
1.Zakon o porezu na dobit94/1501.01.2016.
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit1/1701.01.2017.
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit58/1917.07.2019.
Nevažeći propisi o porezu na dobit
1.Zakon o porezu na dobit91/0601.01.2007.31.12.2015.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit57/1228.06.2012. osim člana 14a. koji se primjenjuje od 01.01.2012.31.12.2015.