Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o porezu na dohodak – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

 

BrojPROPISI O POREZU NA DOHODAKSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na dohodak
1.Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti transakcija između povezanih lica98/1509.12.2015.
2.Pravilnik o vrsti i visini troškova neophodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine98/1509.12.2015.
2.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova neophodnih za

ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim

pravima i prava industrijske svojine

17/2208.03.2022.
3.Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjiga i evidencija i pravila za usklađivanje prihoda i rashoda od samostalne djelatnosti98/1509.12.2015.
4.Pravilnik o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na oporezivanje porezom na dohodak iz stranih izvora98/1509.12.2015.
5.Pravilnik o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak68/1801.09.2018.
5.1.Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak6/2005.02.2020.
5.2.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak17/2208.03.2022.
6.Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice26/1612.04.2016
6.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice77/1801.09.2018.
6.2.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice43/2014.05.2020.
6.3.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice92/2122.10.2021.
6.4.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice18/2211.03.2022.
6.5.Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice19/2211.03.2022.
6.6.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i   poreske kartice23/2318.03.2023.
6.7.Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice40/2327.04.2023.
7.Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika45/1615.06.2016.
7.1.Pravilnik o izmjeni pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika124/2222.12.2022.
8.Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja  u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj57/2102.07.2021.
9.Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku53/1601.07.2016.
9.1.Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku12/2222.02.2022.
Nevažeći propisi o porezu na dohodak
1.Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak22/1115.03.2011.11.04.2016.
1.1.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak22/1403.04.2014.11.04.2016.
1.2.Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak2/1527.01.2015.11.04.2016.
1.3.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak9/1510.02.2015.11.04.2016.
2.Pravilnik o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika94/0929.10.2009.14.06.2016.
2.1.Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika99/1001.01.2011.14.06.2016.
2.2.Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak7/1613.02.2016.31.08.2018.
3.Uredba o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske

 

73/1007.08.2021.01.07.2021.