Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o porezu na dohodak

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

 

Broj PROPISI O POREZU NA DOHODAK Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na dohodak
1. Zakonu o porezu na dohodak 60/15 01.09.2015.
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 66/18 01.09.2018.
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 105/19 18.12.2019.
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 123/20 01.01.2021.
1.4. Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak 49/21 01.07.2021.
1.4.1. Ispravka Zakona o porezu na dohodak 5/16
1.5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 119/2021 01.01.2022.
1.6. Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak 56/22 22.06.2022.
1.7. Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak 112/23 01.01.2024.
Nevažeći propisi o porezu na dohodak
1. Zakon o porezu na dohodak 91/06 01.01.2007. 31.08.2015.
1.1 Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak 128/06 05.01.2007. 31.08.2015.
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 120/08 01.01.2009. 31.08.2015.
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 71/10 30.07.2010. 31.08.2015.
1.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak 1/11 01.02.2011. 31.08.2015.
1.5 Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak 107/13 01.02.2014. 31.08.2015.