Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o porezu na nepokretnotnosti

PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

 

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o porezu na nepokretnosti
1. Zakon o porezu na nepokretnosti 91/15 01.01.2016.
Nevažeći propisi o porezu na nepokretnosti
1. Zakonu o porezu na nepokretnosti 110/08 01.01.2010. 31.12.2015.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti 118/09 01.01.2012. 31.12.2015.
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti 64/14 30.07.2014. 31.12.2015.