Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o porezu na nepokretnotnosti

PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

 

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na nepokretnosti
1.Zakon o porezu na nepokretnosti91/1501.01.2016.
Nevažeći propisi o porezu na nepokretnosti
1.Zakonu o porezu na nepokretnosti110/0801.01.2010.31.12.2015.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti118/0901.01.2012.31.12.2015.
1.2Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti64/1430.07.2014.31.12.2015.