Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o porezu na upotrebu, držanje o nošenje dobara – podzakonski akti

PROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

 

BrojPROPISI O POREZU NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
1.Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara11/1920.02.2019.
Nevažeći propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
1.Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara89/1421.10.2014.07.04.2016.
1.1.Obrasci poreske prijave za registrovano oružje113/0301.01.2004.20.10.2014.
2. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara25/1608.04.2016.