Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o registraciji poreskih obveznika – podzakonski akti

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA

 

Broj PROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
1. Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika 31/21 16.04.2021.
Nevažeći propisi za registraciju poreskih obveznika
1. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 104/03 18.12.2003. 06.01.2007.
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 129/06 07.01.2007. 02.04.2010.
2. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 25/10 03.04.2010. 01.02.2013.
3. Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13 02.02.2013. 15.04.2021.