Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o registraciji poreskih obveznika – podzakonski akti

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA

 

BrojPROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
1.Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika31/2116.04.2021.
Nevažeći propisi za registraciju poreskih obveznika
1.Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika104/0318.12.2003.06.01.2007.
1.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika129/0607.01.2007.02.04.2010.
2.Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika25/1003.04.2010.01.02.2013.
3.Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika4/1302.02.2013.15.04.2021.