Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o registraciji poreskih obveznika

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA

 

BrojPROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKASlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske102/1101.01.2012.
1.1.Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske108/1101.01.2012.
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku67/1316.08.2013.
1.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske31/1402.05.2014.
1.4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske44/1611.06.2016.
Ostali propisi o registraciji
1.Zakon o privrednim društvima127/081.7.2009.
1.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima52/1427.06.2014.
1.2Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima100/1118.10.2011.
1.3Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima67/1316.8.2013.
1.4Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima100/1703.11.2017.
1.5Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima82/1912.10.2019.
2Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj67/131.12.2013.
2.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj15/168.2.2016.
2.2Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj84/1918.10.2019.
3Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti117/111.1.2012.
3.1Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti67/131.12.2013.
3.2Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti44/1611.06.2016.