Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o registraciji poreskih obveznika

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA

 

Broj PROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 01.01.2012.
1.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/11 01.01.2012.
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku 67/13 16.08.2013.
1.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 02.05.2014.
1.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/16 11.06.2016.
Ostali propisi o registraciji
1. Zakon o privrednim društvima 127/08 1.7.2009.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 52/14 27.06.2014.
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 100/11 18.10.2011.
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 67/13 16.8.2013.
1.4 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima 100/17 03.11.2017.
1.5 Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima 82/19 12.10.2019.
2 Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 67/13 1.12.2013.
2.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 15/16 8.2.2016.
2.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 84/19 18.10.2019.
3 Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 117/11 1.1.2012.
3.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 67/13 1.12.2013.
3.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 44/16 11.06.2016.