PC Istočno Sarajevo – propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Istočno Sarajevo – propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Istočno Sarajevo
1. Odluka o komunalnim taksama grada Istočno Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“) 3/12 10.04.2012.
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama grada Istočno Sarajevo („Službene novine grada Istočno Sarajevo“) 32/17 26.12.2017.
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Višegrad („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 4/17 08.03.2017.
2.1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 17/17 08.12.2017.
2.4. Odluka o izmjenama Odluke o Komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Višegrad“) 17/18 04.01.2019.
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Kalinovik („Službeni glasnik opštine Kalinovik“) 10/14 01.01.2015.
3.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Kalinovik“) 1/15 07.03.2015.
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 4/17 28.04.2017.
4.1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 1/14 07.02.2014.
4.2. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 17/15 07.11.2015.
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“) 8/13 07.09.2013.
5.1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama(„Službeni glasnik opštine Rogatica“) 13/14 25.12.2014.
5.2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama(„Službeni glasnik opštine Rogatica“) 16/18 01.01.2019.
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“) 7/12 19.07.2017.
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Han Pijesak („Službeni glasnik opštine Han Pijesak“) 3/13 21.02.2013.
8. 11/12 08.01.2013.
8.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Čajniče“) 3/13 05.04.2013.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Istočno Sarajevo
1. Odluka o određivanju visini boravišne takse (Službeni glasnik opštine Višegrad) 2/14 06.03.2014.
1.1. Odluka o određivanju visini boravišne takse (Službeni glasnik opštine Višegrad) 4/16 09.04.2016.
2. Odluka o visini boravišne takse na području opštine Čajniče (Službeni glasnik Opštine Čajniče) 07.01.2017.
3. Odluka o visini boravišne takse (Službeni glasnik Skupštine opštine Rudo) 2/16 01.04.2016.
4. Odluka o visini boravišne takse (Službeni glasnik Skupštine opštine Rudo) 6/16 23.12.2016.
5. Odluka o visini boravišne takse Opštine Novo Goražde (Službeni glasnik Skupštine opštine Novo Goražde) 01.06.2007.
6. Odluka o visini boravišne takse Opštine Han Pijesak (Službeni glasnik Skupštine opštine Han Pijesak)
7. Odluka o visini boravišne takse Opštine Rogatica (Službeni glasnik Skupštine opštine Rogatica) 2/16 10.03.2016.