PC Trebinje – propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Trebinje – propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Trebinje
1. Odluka o komunalnim taksama grada Trebinje („Službeni glasnik opštine Trebinje“) 4/20 31.07.2020.
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Istočni Mostar („Službeni glasnik opštine Istočni Mostar“) 3/12 04.07.2012
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Berkovići („Službeni glasnik opštine Berkovići“) 1/14 01.01.2014.
3.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“) 3/14 30.12.2014.
3.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“) 4/16 30.12.2016.
3.3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Berkovići“)
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Bileća („Službeni glasnik opštine Bileća“) 5/12 19.06.2012.
4.1. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Bileća“) 3/16 28.03.2016.
4.2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Bileća“) 3/18 10.05.2018.
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“) 5/12 08.07.2012.
5.1. Odluka o izmjeni Odkuke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Foča“) 5/13 11.05.2013.
5.2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim taksama Opštine Foča („Službeni glasnik opštine Foča“) 8/18 28.07.2018.
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko“) 2/13 12.03.2013.
6.1. Odluka oizmjenama i dopunama Odluknje o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Gacko“) 5/13 11.10.2013.
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Ljubinje („Službeni glasnik opštine Ljubinje“) 3/13 01.04.2014.
8. Odluka o komunalnim taksama opštine Nevesinje („Službeni glasnik opštine Nevesinje“) 4/12 26.06.2012.
9. Odluka o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“) 8/13 01.01.2014.
9.1. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim taksama opštine Rogatica („Službeni glasnik opštine Rogatica“) 13/14 25.12.2014.
10. Odluka o komunalnim taksama opštine Novo Goražde („Službeni glasnik opštine Novo Goražde“) 4/17 28.04.2017
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Trebinje
1. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Nevesinje (Službeni glasnik opštine Nevesinje) 1/16 03.03.2016
2. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Foča (Službeni glasnik opštine Foča) 6/15 06.06.2015.
2.1. Odluka o dopunama Odluke o boravišnoj taksi Opštine Foča (Službeni glasnik opštine Foča) 8/16 19.06.2016.
3. Odluka o visini boravišne takse koja se plaća na području opštine Gacko (Službeni glasnik opštine Gacko) 2/17 16.05.2017.
4. Odluka o visini boravišne takse Opštine Rogatica (Službeni glasnik opštine Rogatica) 2/16 10.03.2016.
5.
6. Odluka o određivanju paušalnog iznosa bravišne takse na godišnjem nivou – Grad Trebinje (Službeni glasnik Grada Trebinja) 3/16 07.04.2016.
7. Odluka o izmjenama Odluke o visini boravišne takse – Grad Trebinje (Službeni glasnik Grada Trebinja) 2/19 19.03.2019.