PC Zvornik – Propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Zvornik – Propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

Broj PROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Zvornik
1. Odluka o komunalnim taksama opštine Zvornik („Službeni glasnik opštine Zvornik“) 13/17 19.11.2017.
2. Odluka o komunalnim taksama opštine Bratunac („Službeni bilten opštine Bratunac“) 2/12 16.05.2012.
2.1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni bilten opštine Bratunac“) 6/13 27.11.2013.
3. Odluka o komunalnim taksama opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“) 11/17 07.10.2017.
Odluka o dopuni Odluke okomunalnim taksama opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“) 12/18 12.12.2018.
4. Odluka o komunalnim taksama opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“) 3/12 11.04.2012.
4.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Milići“) 4/12 12.05.2012.
4.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“) 4/18 12.05.2018.
4.3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“) 2/21 12.03.2021.
5. Odluka o komunalnim taksama opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“) 1/14 21.03.2014.
6. Odluka o komunalnim taksama opštine Srebrenica („Bilten opštine Srebrenica“) 34/13 25.04.2013.
6.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Bilten opštine Srebrenica“) 32/14
7. Odluka o komunalnim taksama opštine Šekovići („Službeni glasnik opštine Šekovići“)
7.1. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 3/13 07.04.2013.
7.2. Odluka (poplave), („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 8/14 27.09.2014.
7.3. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne takse („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 2/15 14.04.2015.
7.4. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šekovići“) 16/16 07.01.2017.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 49/06 07.06.2006. 18.02.2019
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take 24/16 05.04.2016.
3. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse 11/19 19.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Zvornik
2. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Milići“) 5/16 10.06.2016.
3. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni Bilten opštine Srebrenica“) 2/16
4. Odluka o boravišnoj taksi („Službeni Bilten opštine Šekovići“) 13/17 06.01.2018.