PC Zvornik – Propisi o taksama – podzakonski akti

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o taksama – podzakonski akti > PC Zvornik – Propisi o taksama – podzakonski akti

PROPISI O TAKSAMA

 

1.Odluka o visini boravišne takse („Službeni glasnik Grada Bijeljina“)6/1206.04.2012.

1.Odluka o o visini paušalnog iznosa boravišne takse za ugostitelje koji pružaju usluge smještajau kući za odmor,apartmanu i sobi za iznajmljivanje(„Službeni glasnik opštine Vlasenica“)3/1601.04.2016.

BrojPROPISI O POREZU NA NEPOKRETNOSTISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o taksama
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Odluke o komunalnim taksama
  PC Zvornik
1.Odluka o komunalnim taksama opštine Zvornik („Službeni glasnik opštine Zvornik“)13/1719.11.2017.
2.Odluka o komunalnim taksama opštine Bratunac („Službeni bilten opštine Bratunac“)2/1216.05.2012.
2.1.Odluka o dopuni Odluke o komunalnim taksama („Službeni bilten opštine Bratunac“)6/1327.11.2013.
3.Odluka o komunalnim taksama opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“)11/1707.10.2017.
Odluka o dopuni Odluke okomunalnim taksama opštine Vlasenica („Službeni glasnik opštine Vlasenica“)12/1812.12.2018.
4.Odluka o komunalnim taksama opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“)3/1211.04.2012.
4.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Milići“)4/1212.05.2012.
4.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“)4/1812.05.2018.
4.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“)2/2112.03.2021.
5.Odluka o komunalnim taksama opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“)1/1421.03.2014.
6.Odluka o komunalnim taksama opštine Srebrenica („Bilten opštine Srebrenica“)34/1325.04.2013.
6.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama („Bilten opštine Srebrenica“)32/14
7.Odluka o komunalnim taksama opštine Šekovići („Službeni glasnik opštine Šekovići“)
7.1.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šekovići“)3/1307.04.2013.
7.2.Odluka (poplave), („Službeni glasnik opštine Šekovići“)8/1427.09.2014.
7.3.Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne takse („Službeni glasnik opštine Šekovići“)2/1514.04.2015.
7.4.Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama („Službeni glasnik opštine Šekovići“)16/1607.01.2017.
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse49/0607.06.2006.18.02.2019
2.Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boravišne take24/1605.04.2016.
3.Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse11/1919.02.2019.
  Odluke o boravišnim taksama
  PC Zvornik
2.Odluka o boravišnoj taksi („Službeni glasnik opštine Milići“)5/1610.06.2016.
3.Odluka o boravišnoj taksi („Službeni Bilten opštine Srebrenica“)2/16
4.Odluka o boravišnoj taksi („Službeni Bilten opštine Šekovići“)13/1706.01.2018.