Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu – podzakonska akta

Propisi o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu

 

Broj PROPISI   Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi  
1. Pravilnik o načinu i postupku vršenja prethodnog postupka i postupka kontrole  49/23 13.06.2023.
2.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine,

prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica

50/23 15.06.2023.