Zakonska Akta

Radi što jednostavnijeg korišćenja i obima materijala, svaki dokument je načinjen u PDF (Portable Document Format) formatu, koji se može čitati pomoću Acrobat Reader-a. Ako nemate instalisan taj program, možete ga pronaći na sledećoj lokaciji: Preuzmanje datoteke

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
     I Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
  ZAKONI
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske102/1101.01.2012.
1.1.Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske108/1101.01.2012.
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku67/1316.08.2013.
1.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske31/1402.05.2014.
1.4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske44/1611.06.2016.
2.Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga94/1524.11.2015.
3.Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske62/1829.06.2017.
4.Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1824.04.2018.
PODZAKONSKI AKTI
1.Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza13/1222.02.2012.
2.Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske74/1215.08.2012.
3.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem86/1222.09.2012.Preuzmi pdf dokument
3.1.Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem10/1427.02.2014.Preuzmi pdf dokument
4.Pravilnik o načinu i postuoku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa95/1316.11.2013.Preuzmi pdf dokument
5.Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava81/1627.02.2016.Preuzmi pdf dokument
5.1Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava21/1920.03.2019.Preuzmi pdf dokument
6.Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije96/1720.10.2017.Preuzmi pdf dokument
7.Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici5/1801.02.2018.Preuzmi pdf dokument
II Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
ZAKONI
1.Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga66/1314.08.2013.23.11.2015.Preuzmi pdf dokument
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga52/1427.06.2014.23.11.2015.Preuzmi pdf dokument
PODZAKONSKI AKTI
1.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem97/0306.12.2003.08.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.2.Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem1/0409.01.2014.21.09.2014.Preuzmi pdf dokument
2.Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava35/1227.04.2013.26.09.2016.Preuzmi pdf dokument

 

PROPISI O REGISTRACIJI PORESKIH OBVEZNIKA

BrojPROPISI ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKASlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjenePrestanak važenjaĆir.Lat.
I Važeći propisi za registraciju poreskih obveznika
ZAKONI
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske102/111.1.2012.Preuzmi pdf dokument
1.1.Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske108/111.1.2012.Preuzmi pdf dokument
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske67/1316.8.2013.Preuzmi pdf dokument
1.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske31/142.5.2014.Preuzmi pdf dokument
1.4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske44/1611.6.2016.Preuzmi pdf dokument
PODZAKONSKI AKTI
1.Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika4/1302.02.2013.Preuzmi pdf dokument
II Nevažeći propisi za registraciju poreskih obveznika
PODZAKONSKI AKTI
1.Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika104/0318.12.2003.06.01.2007.Preuzmi pdf dokument
1.1.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika129/0607.01.2007.02.04.2010.Preuzmi pdf dokument
2.Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika25/1003.04.2010.01.02.2013.Preuzmi pdf dokument
III Ostali propisi  o registraciji
1.Zakon o privrednim društvima127/081.7.2009.Preuzmi pdf dokument
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima58/091.1.2010.Preuzmi pdf dokument
1.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima100/1118.10.2011.Preuzmi pdf dokument
1.3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima67/1316.8.2013.Preuzmi pdf dokument
1.4.Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima100/1703.11.2017.Preuzmi pdf dokument
1.5.Zakon o izmjenama Zakona o privrednim društvima82/1912.10.2019.Preuzmi pdf dokument
2.Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj67/131.12.2013.Preuzmi pdf dokument
2.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj15/168.2.2016.Preuzmi pdf dokument
2.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj84/1918.10.2019.Preuzmi pdf dokument
3.Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti117/111.1.2012.Preuzmi pdf dokument
3.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti67/131.12.2013.Preuzmi pdf dokument
3.2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti44/1611.06.2016.Preuzmi pdf dokument

PROPISI O POREZU NA DOHODAK

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
     I Važeći propisi o porezu na dohodak
1.Zakonu o porezu na dohodak60/1501.09.2015.
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak66/1801.09.2018.
1.2.Ispravka Zakona o porezu na dohodak5/16
PODZAKONSKI AKTI
1.Pravilnik o načinu utvrđivanja tržišne vrijednosti transakcija između povezanih lica98/1509.12.2015.
2.Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga94/1524.11.2015.
3.Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske62/1829.06.2017.
4.Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1824.04.2018.
PODZAKONSKI AKTI
1.Uredba o uslovima, načinu i postupku odgađanja plaćanja poreskih obaveza13/1222.02.2012.
2.Uredba o izmirenju poreskih obaveza putem obveznica Republike Srpske74/1215.08.2012.
3.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem86/1222.09.2012.Preuzmi pdf dokument
3.1.Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem10/1427.02.2014.Preuzmi pdf dokument
4.Pravilnik o načinu i postuoku formiranja baze podataka i kategorizaciji rizičnih uplatilaca doprinosa u jedinstvenom sistemu registacije, kontrole i naplate doprinosa95/1316.11.2013.Preuzmi pdf dokument
5.Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava81/1627.02.2016.Preuzmi pdf dokument
5.1Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava21/1920.03.2019.Preuzmi pdf dokument
6.Pravilnik o sadržaju izvještaja i načinu izvještavanja interne revizije96/1720.10.2017.Preuzmi pdf dokument
7.Pravilnik o elektronskoj identifikacionoj kartici5/1801.02.2018.Preuzmi pdf dokument
II Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
ZAKONI
1.Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga66/1314.08.2013.23.11.2015.Preuzmi pdf dokument
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga52/1427.06.2014.23.11.2015.Preuzmi pdf dokument
PODZAKONSKI AKTI
1.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem97/0306.12.2003.08.01.2014.Preuzmi pdf dokument
1.2.Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem1/0409.01.2014.21.09.2014.Preuzmi pdf dokument
2.Pravilnik o načinu i postupku podnošenja poreskih prijava35/1227.04.2013.26.09.2016.Preuzmi pdf dokument