Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o nadležnosti i radu PURS

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

 

BrojPROPISI O PORESKOM POSTUPKUSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske78/2013.08.2020
1.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku37/2206.05.2022.
2.Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga94/1524.11.2015.
2.1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga28/2108.04.2021.
3.Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske62/1729.06.2017.
4.Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama31/1824.04.2018.

 

Van snage

Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1. Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 66/13 14.08.2013. 23.11.2015.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 52/14 27.06.2014. 23.11.2015.
2. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 01.01.2012. 13.08.2020
2.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske  108/11 01.01.2012. 13.08.2020
2.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku  67/13 16.08.2013. 13.08.2020
2.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 02.05.2014. 13.08.2020
2.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske  44/16 11.06.2016. 13.08.2020