Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Propisi o nadležnosti i radu PURS

PROPISI O NADLEŽNOSTI I RADU PORESKE UPRAVE

 

Broj PROPISI O PORESKOM POSTUPKU Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 78/20 13.08.2020
1.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku 37/22 06.05.2022.
2. Zakon o odgođenom plaćanju poreskog duga 94/15 24.11.2015.
2.1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga 28/21 08.04.2021.
3. Zakon o poreskom sistemu Republike Srpske 62/17 29.06.2017.
4. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama 31/18 24.04.2018.
5. Zakon o otpisu potraživanja 32/02 20.06.2002.
5.1. Zakon o dopunama Zakona o otpisu potraživanja 83/05 21.09.2005.
5.2. Zakon o dopunama Zakona o otpisu potraživanja 34/09 12.05.2009.
5.3. Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja 112/23 30.12.2023.

 

Van snage

Nevažeći propisi o poreskom postupku i poreskim procedurama
1. Zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 66/13 14.08.2013. 23.11.2015.
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom načinu izmirenja poreskog duga 52/14 27.06.2014. 23.11.2015.
2. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 01.01.2012. 13.08.2020
2.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske  108/11 01.01.2012. 13.08.2020
2.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku  67/13 16.08.2013. 13.08.2020
2.3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 02.05.2014. 13.08.2020
2.4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske  44/16 11.06.2016. 13.08.2020