Day

januar 31, 2020

Poreska uprava i MUP zajedno protiv kriminala

Saradnja Poreske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske će u narednom periodu biti još intenzivnija, sa ciljem nastavka borbe protiv sive ekonomije, korupcije i organizovanog kriminala. Poručeno je to sa sastanka koji su danas u Banjaluci održali Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske i Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, sa svojim...
Više

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 6/20, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa. Pravilnik stupa na snagu 05.02.2020. godine.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002 Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.5.8
Više

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 6/20, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku, načinu obračuna i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak. Pravilnik stupa na snagu 05.02.2020. godine
Više

Dopuna obavještenja o najnižoj plati za 2020. godinu

Najniža plata utvrđena Odlukom o najnižoj plati („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 3/20), u visini od 520 KM, predstavlja platu prije oporezivanja a to znači da je u toj plati sadržan porez na dohodak od ličnih primanja. Ovakav stav je zasnivan na odredbama Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/16 i 66/18) koji...
Više