Dan

26 marta, 2020

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU ULAZNOG INTERVJUA – NAMJEŠTENICI

U skladu sa Zaključkom Vlade o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom Korona (COVID -19) br. 01-3/20 od 17.03.2020. godine, Poreska uprava izdaje OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU ULAZNOG INTERVJUA ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA.
Više

OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU ULAZNOG INTERVJUA – PRIPRAVNICI

U skladu sa Zaključkom Vlade o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom Korona (COVID -19) br. 01-3/20 od 17.03.2020. godine, Poreska uprava izdaje OBAVJEŠTENJE O ODLAGANJU ULAZNOG INTERVJUA ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA.
Više