Day

april 22, 2020

Obavještenje o uputstvima za popunjavanje Izjave i kreiranje Obrasca 1002 u excel formatu

Obavještavamo poreske obveznike da je doneseno Uputstvo za popunjavanje Izjave sa zahtjevom u svrhu ostvarivanja prava na plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine i obaveza po osnovu doprinosa za lica koja samostalno obavljaju djelatnost, iz sredstava Fonda solidarnosti. Sastavni dio Uputstva je i Uputstvo za snimanje Mjesečne prijave poreza...
Više