Dan

28 aprila, 2020

Omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 28. aprila 2020. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004.Napominjemo da se prilikom podnošenja Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, podatak o jedinstvenom matičnom broju poreskog obveznika, obavezno navodi i na: – Obrascu 1005 – Prilog uz Godišnju prijavu za...
Više