Day

8 maja, 2020

Direktor Maričić: Integrisani sistem učinio nas je efikasnijim

Nekoliko klikova na vašem računaru ili mobilnom telefonu i sve prijave koje ste bili u obavezi da predate u Poresku upravu Republike Srpske već su stigle na njihovu adresu. Zahvaljujući SAP Integrisanom informacionom sistemu, poreski obveznici od prije desetak dana ni zbog jedne prijave više ne moraju da stoje u redovima. U uslovima pandemije koronavirusa...
Više

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu podnošenja poreskih prijava

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 43/2020 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 14. maja 2020. godine.
Više

Obavještenje o novoj verziji programa PPO za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici da je stavljena u funkciju nova verzija programa PPO za poreske obveznike za elektronsko podnošenje Mjesečnih prijava poreza po odbitku – Obrazac 1002. Novu verziju programa možete preuzeti na sledećoj adresi: PPO 2.3.6.7.
Više