Dan

18 novembra, 2020

Obavezno podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u elektronskom obliku od 20.11.2020.godine

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 112/2020 objavljen je Pravilnik o postupku, načinu i rokovima za podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju. Pravilnik stupa na snagu 20. novembra 2020. godine. U skladu sa članom 8. stav 1. Pravilnika, sljedeće poreske prijave i prijave za registraciju podnose se isključivo u elektronskom obliku: Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza...
Više