Day

decembar 30, 2020

ODLUKA O NAJNIŽOJ PLATI ZA 2021. GODINU

Odlukom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3645/20 od 24. decembra 2020. godine utvrđena je najniža plata u Republici Srpskoj za 2021. godinu u visini od 520,00 konvertibilnih maraka i predstavlja platu nakon oporezivanja.   Najniža plata isplaćuje se radniku samo kada je iznos plate radnika obračunate u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu...
Više

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

  U periodu od 31. decembra 2020. godine (od 14 časova) do 8. januara 2021. godine, sprovodiće se redovne aktivnosti na održavanju informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, zbog čega sistem za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa neće biti dostupan. Zahvaljujemo na...
Više