Day

januar 12, 2021

Omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.

Obavještavamo poreske obveznike da je, počevši od 12. januara 2021. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Zahtjeva za status malog preduzetnika – Obrazac 1011.   Napominjemo da su samostalni preduzetnici, koji žele da u 2021. godini budu oporezovani kao mali preduzetnici, dužni da navedeni zahtjev dostave do 31. januara 2021. godine.   Mali preduzetnik, u smislu Zakona...
Više