Dan

12 marta, 2021

Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 19/21“, objavljeno je Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2021. godinu. 
Više

Zakon o protivgradnoj zaštiti

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 15/21“, objavljen je Zakon o protivgradnoj zaštiti.Zakon je stupio na snagu 03.03.2021. godine.  
Više