Day

mart 14, 2021

Poslovni procesi po najvišim ISO standardima: Poreska uprava RS prva u BiH uvela Sistem upravljanja antikorupcijom

Poreska uprava Republike Srpske je uspostavila Sistem upravljanja kvalitetom i Sistem upravljanja anti-korupcije prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 37001:2016 sa ciljem zakonitog, pouzdanog i potpunog upravljanja svim poslovnim procesima, te daljeg unapređenja svog poslovanja i pružanja što kvalitetnijih usluga poreskim obveznicima. S obzirom na organizacionu i funkcionalnu kompleksnost Poreske uprave Republike Srpske, uspješno je...
Više