Day

13 aprila, 2021

Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 31/21, objavljen je novi Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika.Pravilnik stupa  na snagu 16. aprila 2021. godine. 
Više