Day

maj 19, 2021

Poreska uprava objavljuje Konkurs za prijem namještenika

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA  Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336, callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org Broj: 06/1.01/0204/120.2-133/21 Dana: 17.05.2021. godine Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri...
Više