Day

maj 26, 2021

Obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga

Obavještavamo poreske obveznike da je u sekciji „Obrasci“/,,Ostali obrasci” za sve kategorije poreskih obveznika (pravna lica, preduzetnici i fizička lica) objavljen novi obrazac zahtjeva za odgođeno plaćanje poreskog duga, po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu...
Više