Day

jun 16, 2021

Ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 49/21, objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine. Navedenim zakonom pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećano je sa 900 na 1.800 konvertibilnih maraka godišnje, odnosno mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih...
Više