Day

oktobar 11, 2021

Obavještenje o izmjenama u strukturi XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave porez po odbitku, Obrazac 1002 elektronskim putem

U toku je postupak objavljivanja Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice kojim se mijenja sadržaj Obrasca 1002. U skladu sa navedenim mijenja se i struktura XML fajla za elektronsko podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. U cilju pravovremenog preduzimanja aktivnosti na pripremi XML fajla, čija struktura...
Više