Day

oktobar 18, 2021

WEBINAR- Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da će se 20.10.2021. godine (srijeda) sa početkom u 10 časova održati WEBINAR: Novine u podnošenju Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. Na WEBINAR-u će biti obrađene sljedeće teme: Novine u obrascu poreske prijave; Promjene u prijavljivanju poreza i doprinosa; Podnošenje izmijenjenih poreskih prijava; Promjene u programu za podnošenje Obrasca...
Više

Novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/21), koji stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine, propisan je novi Obrazac 1002 – Mjesečna prijava poreza po odbitku, u kojem je, u cilju pojednostavljivanja prijavljivanja poreza na dohodak, u svim dodatnim listovima, dodata nova kolona:...
Više

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 92/2021 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 22. oktobra 2021. godine. Navedenim pravilnikom propisani su novi obrasci Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Poreske prijave poreza na dohodak iz stranih izvora (Obrazac 1010), Zahtjeva za...
Više