Day

21 oktobra, 2021

Primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002 i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++

Obavještavaju se poreski obveznici da je primjer popunjavanja XML fajla za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku i Uputstvo za provjeru ispravnosti XML fajla za Obrazac 1002 u programu Notepad++ objavljeno u sekciji Obrasci –Porez na dohodak, redni broj 3. i sekciji Aktuelno.
Više

Promjene u programu za elektronsko podnošenje Obrasca 1002

Obavještavaju se poreski obveznici da se mijenja program za elektronsko podnošenje Mjesečene prijave poreza po odbitku, Obrazac 1002. Program PPO, putem kojeg se trenutno podnose prijave, biće u upotrebi zaključno sa 21.10.2021. godine.Od 22.10.2021. godine tj. od dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni...
Više