Dan

25 oktobra, 2021

Program za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku je u funkciji

Obavještavaju se poreski obveznici da je program za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku putem portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko podnošenje prijava u funkciji.Pored navedenog,  omogućeno je  elektronsko podnošenje Zahtjeva za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 i Zahtjeva za umanjenje poreske osnovice –  Obrazac 1000 putem  portala Poreske uprave, sekcija Elektronske usluge-Elektronsko podnošenje...
Više