Day

januar 11, 2022

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više

Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 119/2021 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2022. godine.
Više