Day

februar 15, 2022

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine nalaze se na internet stranici Poreske uprave, sekcija: Obrasci- Porez na dohodak.
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKA MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336, callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org Broj: 06/1.01/0204/120.2-2.4/2022 Banja Luka, 15.02.2022. godine Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe...
Više