Day

15 februara, 2022

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine

Pregled formula za računanje bruto prihoda za dohodak na koji se porez plaća po odbitku za period od 1. januara 2022. godine nalaze se na internet stranici Poreske uprave,sekcija: Obrasci- Porez na dohodak.
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

REPUBLIKA SRPSKAMINISTARSTVO FINANSIJAPORESKA UPRAVATrg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka  – tel./faks: 051/332-300; 332-336, callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.orgBroj: 06/1.01/0204/120.2-2.4/2022Banja Luka, 15.02.2022. godineNa osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne...
Više