Day

1 marta, 2022

Zakon o fiskalizaciji

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 15/22, objavljen je Zakon o fiskalizaciji. Zakon stupa na snagu 3. marta 2022. godine. 
Više