Day

29 aprila, 2022

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 37/22, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Zakon stupa na snagu 6. maja 2022. godine.  
Više