Day

maj 20, 2022

Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati za 2022. godinu

Odlukom o izmjeni Odluke o najnižoj plati, broj: 04/1-012-2-1574/22 od 19. maja 2022. godine, najniža plata u Republici Srpskoj utvrđena je u iznosu od 650 KM u neto iznosu. Ova odluka je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 45/22, stupa na snagu 20. maja 2022. godine, a primjenjivaće se na obračun plata od 1....
Više