Day

15 juna, 2022

Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak.Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine. 
Više

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 56/22, objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima.Zakon stupa na snagu 22. juna 2022. godine.  
Više