Day

jul 20, 2022

Novi osnov osiguranja: Radnik upućen u inostranstvo

Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 56/22), uvedena posebna vrsta obveznika doprinosa: Zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koji je od tog poslodavca upućen na rad u inostranstvo, dok taj rad u inostranstvu traje, te da je za iste propisana i posebna osnovica doprinosa. Imajući...
Više