Day

17 avgusta, 2022

Obavještenje o izvršenoj dopuni XSD šeme za kreiranje XML-a fajlova za prijavu 1002 i Uputstva za popunjavanje XML fajla – Obrazac 1002

Obavještavamo poreske obveznike da su u rubrici Obrasci – Porez na dohodak postavljene nove verzije:– XSD šeme za kreiranje-a fajlova za prijavu 1002 i– Uputstva za popunjavanje XML fajla – Obrazac 1002. XSD šema je usklađena sa šemom definisanom u programu za elektronsko podnošenje mjesečnih prijava poreza po odbitku-Obrazac 1002, tako da dorađena šema sada sadrži...
Više