Day

23 septembra, 2022

Dopune programa za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 56/22) koji je stupio na snagu 22. juna 2022. godine, uvedena je posebna kategorija obveznika doprinosa: Lice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno...
Više