Day

28 decembra, 2022

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod preduzetnika

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 124/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu dvojnog knjigovodstva kod  preduzetnika. Pravilnik je stupio na snagu 22. decembra 2022. godine.  
Više