Day

januar 9, 2023

Sistemi su ponovo dostupni.

Obavještavamo poreske obveznikeda su informacioni sistemi Poreske uprave Republike Srpske, za elektronsko podnošenje poreskih prijava i prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ponovo dostupni. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više