Day

januar 30, 2023

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 07/23 objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Uredba je stupila na snagu 20. januara 2023. godine.  
Više

Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 08/23 objavljena je Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu. Odluka je stupila na snagu 01. januara 2023. godine.
Više