Day

10 marta, 2023

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 23/23 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik stupa na snagu 18. marta 2023. godine.  Pravilnikom su izmijenjeni obrasci godišnje poreske prijave za porez na dohodak  i akontacije poreza na dohodak. 
Više