Day

22 марта, 2023

Исправка Јавног конкурса за пријем приправника

Број: 06/1.01/0204-123.3-7/2023 Дана: 20.03.2023. године   На основу члана 31. и 62. став 2) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), Пореска управа Републике Српске објављује:   И С П Р А В К У Ј а в н о г  к о н к у р с...
Више