Day

22 marta, 2023

Ispravka Javnog konkursa za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-7/2023Dana: 20.03.2023. godine Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje: I S P R A V K U J a v n o g  k o n k u r s a objavljenog dana 01.03.2023. godine u...
Više