Day

jun 8, 2023

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 50/23 od 07.06.2023. godine objavljen je Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrijednosti imovine, prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica. Pravilnik stupa na snagu 15. juna 2023. godine.
Više