Day

13 septembra, 2023

Javni konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-223/23 Dana: 13.09.2023. godine Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:                    KONKURS ZA UPRAŽNJENA...
Više