Day

april 1, 2024

Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o fiskalnom računu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 29/24 dana 29.03.2024. godine objavljen je Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o fiskalnom računu. Izmjena Pravilnika stupa na snagu 06.04.2024. godine.    
Više