Day

април 4, 2024

Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa

Чланом 2. став 6. Правилника о достављању података и генерисању ознаке пословног простора и мјеста промета  („Службени гласник Републике Српске“, број: 48/22) прописано ја да се након поднесене пријаве за генерисање јединствене ознаке сједишта пословног субјекта и пословних простора у систему за управљање фисклаизацијом  креира потврда о поднесеној пријави са свим подацима, коју обвезник фискализације преузима...
Више